Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2023

Tarieven 2023 van Agentschap Telecom zijn bekend.

Op 28 oktober 2022 is in de Staatscourant de nieuwe Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2023 gepubliceerd.

  Voor ons radiozendamateurs betekent de nieuwe regeling dat met ingang van 1 januari 2023 de jaarlijkse bijdrage met 7.5% is verhoogd.

Wil je de gehele vergoedingenregeling bekijken of downloaden, druk dan hier.

Met ingang van 1 januari 2023 heeft Agentschap Telecom een andere naam, namelijk Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, afgekort RDI. Het logo van de RDI is als gevolg van de naamswijziging uiteraard ook gewijzigd :