Donatie-actie enorm succes !

Geweldig, wát een fantastische respons op ons verzoek van 18 april jongstleden de Stichting Beheer Repeaters Haaglanden te ondersteunen om de radio-experimenten in onze regio in stand te kunnen houden !

Een behoorlijk aantal radio- en luisteramateurs én andere geïnteresseerden die onze Stichting een warm hart toedragen, hebben ruimhartig gedoneerd. Zelfs van buiten de regio hebben wij donaties mogen ontvangen, dit doet ons goed.

Een groot woord van dank voor iedereen die gedoneerd heeft !

Doordat onze kas nu is aangevuld, kunnen de regionale radio-experimenten weer een tijdje worden voortgezet. Bijdragen blijven natuurlijk welkom, want ook voor de langere termijn willen wij jullie blijven faciliteren en de verbindende factor zijn. Wil je weten hoe je kunt doneren ? Druk dan hier.

Een hartelijke groet, 73,

het Stichtingsbestuur.