De Stichting – onze doelstelling

De Stichting Beheer Repeaters Haaglanden is opgericht om radiozendamateurs de mogelijkheid te bieden om repeaters te plaatsen op bijzondere locaties en onder gunstige condities.

Door incidenten de afgelopen jaren zijn verhuurders terecht veel kritischer geworden met het beschikbaar stellen van ruimtes in gebouwen. Dit is niet alleen in relatie tot zendamateurs zo, maar naar álle gebruikers in de gebouwen.

Woningcoöperaties en gebouweigenaren doen doorgaans alleen zaken met een rechtspersoon i.v.m. de aansprakelijkheid en continuïteit. Oók zijn de plaatsingseisen aangescherpt. Zo mag er bijvoorbeeld geen apparatuur meer staan in liftmachinekamers.

De stichting is NIET opgericht om alleen zelf alle repeaters en vergunningen in eigen beheer of bezit te hebben. Integendeel, de stichting zoekt juist de samenwerking met bestaande vergunninghouders en andere repeatercrews om samen alle mogelijkheden maximaal te benutten.

In het overzicht van repeaters op deze site, ziet u daarom alle repeaters genoemd waarmee de stichting samenwerkt of diensten aanbiedt.

De stichting kan faciliteren in het verwerven van de locatie, regelt de toegang, de huurovereenkomst, verzekering én verleent desgewenst technische bijstand.

Oók interesse om met ons samen te werken? Stuur ons dan een bericht via het contactformulier op deze site.

klik hier voor het stichtingsbestuur.